19
сеп.

Бюджетиране

  • Задаване на бюджетна рамка – баланс между стил и инвестиция
  • Набиране на оферти за реализация, избор на изпълнители и сключване на договори
  • Поръчки и разписване на времеви график