19
сеп.

Среща

  • Определяне на ключовите потребности
  • Подготовка и презентиране на вариации за функционално разпределение, съобразено с ключовите потребности и търсената функционалност
  • Избор на окончателно функционално разпределение и споразумение Инвеститор – Workbox екип