Сграда GOLD LINE е проектирана като бутикова бизнес сграда, ориентирана към използването на съвременни технологии за постигане на висока енергийна ефективност. Задачата да се изгради интериорен дизайн на фоайето и на стълбището на сградата като продължение на архитектурното решение на фасадата в черно и златно, първоначално изглеждаше лесно постижима като в процеса на изграждане на пространството, дизайнът премина през няколко теми, за да изгради окончателната концепция.

Идеята за акцент върху енергийната ефективност на сградата, в интериора, се оказа ключът към нея.

Статус
В развитие
Срок

2018

Локация

София, Bulgaria

Клиент

DIEL Sport

Типология

Интериорен дизайн Публични пространства

Екипът избра да разкаже историята за трите основни източника на естествена енергия в природата, пресъздавайки ги в лога:
– Слънце
– Вода
– Вятър
които вплете в интериора директно, или като част от създадения специфичен pattern.

Навлизайки все по-дълбоко в изграждането на концепцията, съвсем естествено като основен материал се наложи камъкът. И за да избяга от класическите решения в черно и златно, дизайнът избра да работи с топлите цветове на оникса с бежева окраска, придобиващ мек кехлибарен цвят, когато е осветен. Красотата на естествените жилки и неповторимият транспарентен ефект на камъка, бяха определящи, оникса да бъде вплетен като основа в разказа за водата, слънцето и вятъра.

Рецепция бизнес сграда GOLD LINE
Фоайе бизнес сграда GOLD LINE

Целенасочено търсеният ефект на естествената визия на рецепция, е сякаш изникнал от земята мрамор, странично потъващ в стената, обграден от светлина. Същият елемент е използван като акцент за подчертаване на пространството при асансьорите.

Рецепция бизнес сграда GOLD LINE
Бюро рецепция

Друг важен компонент, омекотяващ въздействието на камъка, е осветлението. То е разпределено в два потока: топла, основна светлина и студена, подчертаваща красотата на отделните елементи.

Уютът от интериора цели пораждане на желание у обитателите и да се връщат отново и отново.
И сякаш тук завършва разказът, а всъщност, това е неговото начало. Истинската игра, провокираща безкрайно много мисли и усещания, започва, когато човек прекрачи вратата към стълбището.

Там всеки може да интерпретира разказа на твореца, проследявайки неповторимия мотив, разположен по едната стена и успокоен от монохромността на другата стена. Свят, който погледнат от горе надолу е тъмен, а от долу нагоре е бял. И през целия път, водещи са непрекъснатата линия на светлината по стълбите и финия златен кант по стъкления парапет, очертаващи пътя нагоре.

Създаденият pattern, изграден от гъсто редуващи се фигури към завършващи единични елементи, ефирно се пренася от оникса, към стената на рецепция, за да се развие като история “в движение” от 1-ви до последен етаж.

Вход към стълбище GOLD LINE
Мотив стълбище
Стълбище бизнес сграда Gold Line
Мотив стълбище GOLD LINE
Стълбище бизнес сграда Gold Line

Кои са обитателите, какви са историята и кредото на сградата, може да бъде прочетено по тотемите, разположени на входа на всеки етаж.

“The Best way to PREDICT the FUTURE is to DESIGN IT.” Buckminster Fuller