Период:2016-2017
Статус:Реализиран
Локация:София, България
Клиент:eCommera
Проект:Офис пространство
Дейност:Управление на проект по реконструкция на офис пространство
Площ:2 000 кв.м
Концептуален проект

еКомера е бързо развиваща се компания, предлагаща услуги в сферата на обслужване и иновации в интернет продажбите на бързооборотни стоки. Нейни клиенти са световни лидери като Walmart, Disney, Adidas, Jimmy Choo, Speedo.

За да отговори на нуждите на разрастващия и се бизнес, през 2016 г., еКомера имаше нужда от консултация и проджект мениджмънт за реконструкция за офиса си в България. Задачата беше да се усвои един нов етаж и напълно да се реновира етажът, който фирмата използваше. Общата площ на проекта беше 2 000 км.м.

Целта на проекта включваше създаване на по-комфортна и креативна работна среда за над 200 души, създаване на условия, отделните общества да изградят свои пространства, според потребностите си и така офисът да излезе от стандартите за класическа работна среда, да се намали нивото на шум в общите работни пространства чрез ново функционално разпределение, реконструкцията да се реализира с минимален ефект върху продуктивността на екипите.

Разпределяне на работното пространство

За да се постигне лекота в тези значителни по големина отворени пространства, всички затворени помещения са с формата на кубове, които сякаш висят ефирно във въздуха. Те са ядрото на цялото пространство, без да натежават в интериора.

Office interior design
Идеи за кафетерия
Пространства в офис

Идеята за хуманистичното като първоизточник на отношенията в обществата е заложена в най-представителната част на офиса – Рецепцията, където на тавана в метални кръгове, е разположено осветлението под формата на Ренесансовия човек на Да Винчи.

Work space Design
Office interior design

Умелото използване на светлината от стъкления атриум, внушава естественост продължена със стъклени стени, отделящи конферентните зали от общото пространство.

За столовата и помещението за свободни разговори е заложено на внушението на ярките цветове, които намират своето място както по стените, така и в мебелировката.

Canteen Interior Design
Work space Design
Furniture design

Идеята за естествената визия се открива и в бетоновото покритие на тавана, със запазени видими комуникации за електричество, интернет и климатизация. Цветните въздуховоди придават закачлив характер на пространството, кореспондиращ с изискванията на обществата там. Всички използвани цветове съответстват на корпоративната идентичност на компанията.

Идеи за плейзона

С проекта успяхме да се справим в срок, благодарение на бързината и качествената работа на партньорите-доставчици. За проектния мениджър остана удоволствието да види цялостния резултат от проекта, от срутването на стените до вече работещите в новите кътове, групи от хора.