thmbnl-circles-0

Статус:Завършен
Локация:София, България
Клиент:Circles Bulgaria
Проект:Офис пространство –
работна зала
Дизайнер:Светломир Колев

Circles е глобален лидер в софтуерните решения в сферата на интелигентните системи за сигурност.

За офиса си в България, Circles поставиха задание за изграждане на концепция за мултимедийна футуристична среда, с функция на конферентна зала за срещи и зона за презентации.

След интересни идейни търсения и разговори с мениджмънта, като ядро на концепцията, се изяви идеята за кръга – символ на безкрайността и лого на компанията. Задачата на дизайна бе да вплете умело символиката в отделни елементи от интериора, така че да ги свърже в едно цяло. Съвсем естествено „диаграмата на Вороной” се вписа като концептуална основа и отправна точка за дизайна.

Интерпретация на „диаграмата” е заложена по стените на коридора, отвежда към залата и прелива като акцент в единия край на работната маса.

Details as part of the Interior Design
Product Design Idea
Корпоративните цветове при дизайна

Дизайнерът повтори формата и като заложи на цветните столове “Tonon Up”.

Детайлите в интериора

В специално проектираните маса и столове в зоната за презентации, също присъства концептуалното ядро. Погледнати композиционно, от горе те описват „диаграмата”.

Позициониране на лого в интериора

Заради ниската височина на помещението, дизайнерът потърси лекота в конструкциите на работните маси и ги моделира като гравитационно освободени равнини. В единия случай носена от незабележими стъклени крака, а в другия чрез грациозна форма, започваща от малък кръг в основата, преминаваща в широка елипса в горния край.

Интериорен дизайн на офис пространства
Interior design work spaces

Стерилната среда, към която се придържа дизайнът е завършена с бели матирани повърхности с изчистени форми и красиви фуги.

Крайният резултат от проекта е въздействаща среда с неповторимо усещане и поглед към детайла.

Details in interior